Peter S. Hageman fotografie (BFN) publieksfotograaf sinds 1991 | 020 615 25 95

Disclaimer

Algemeen

Adinda foto (Kamer van Koophandel 33.231.101), hierna te noemen Adinda, verleent u hierbij toegang tot adindafoto.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Adinda en derden zijn aangeleverd. Adinda behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op adindafoto.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Adinda.

Beperkte aansprakelijkheid

De op adindafoto.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Adinda.

In het bijzonder zijn alle prijzen op adindafoto.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op adindafoto.nl. Adinda oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. Adinda zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Adinda en haar gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Adinda, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.